Video xem thêm: MisThy và Pew Pew há hốc mồm trước giọng hát live của Huỳnh Tú