Video xem thêm: Khung cảnh tan hoang ở Philippines sau khi siêu bão Mangkhut đổ bộ