Video xem thêm: Sau cá voi, đến lượt cá heo bị tàn sát tập thể, bờ biển lại nhuộm đỏ máu