Video xem thêm: Cận cảnh trên tay chiếc Iphone XS Max đầu tiên