Video xem thêm: Bốn nhạc sĩ thành công trên con đường solo