Video xem thêm: Trấn Thành đưa mèo cưng 3.000 USD đi thẩm mỹ