Video xem thêm: NS Nguyễn Hậu đã qua đời vì ung thư