Video xem thêm: Nhật ký một ngày quay của ê-kíp Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt