Video xem thêm: Báo lớn Trung Quốc xác nhận Phạm Băng Băng bị bắt, đang chờ xử lý theo quy định pháp luật?