Video xem thêm: Đội Long Nhật giành chiến thắng vòng đặc biệt