Video xem thêm: Các nam thần TVB ngày ấy đã thay đổi như thế nào theo thời gian?