Video xem thêm: Bích Phương hài hước thực hiện Dele Challenge "Hình như cấu trúc xương của mình không phù hợp hay sao đấy"