Video xem thêm: Top 10 phù thủy có quyền năng vĩ đại nhất từng xuất hiện trên màn ảnh (Phần 1)