Video xem thêm: Cướp ngân hàng ở Khánh Hòa: Tự chế tạo súng, lên kế hoạch 4 tháng