Video xem thêm: Chẳng cạnh tranh gì với đàn em nhưng không ngờ MV của "tân binh" Oh! GG lại lập nhiều kỷ lục thế