Video xem thêm: Tình cảm đi đến hồi kết, Lý Thần xóa hết bài liên quan đến Phạm Băng Băng trên weibo?