Video xem thêm: Fan bức xúc khi Hyomin bị chửi xối xả khi mua hàng tại chợ Bến Thành