Video xem thêm: Gái già tuyển phi công teaser MV - Ninh Dương Lan Ngọc