Video xem thêm: Sau Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải là diễn viên tiếp theo trong Diên Hi Công Lược mắc scandal “thái độ”