Video xem thêm: Lời tâm sự ghê rợn của kẻ ăn thịt người: "Nếu tôi có một bữa tối, có lẽ tôi sẽ không ăn thịt cô ta"