Video xem thêm: Người đàn ông ngoại quốc tự tử ở khách sạn trung tâm Sài Gòn