Video xem thêm: Phản ứng của các fandom Kpop khi nghe tin idol hẹn hò: Lầy nhất vẫn là VIP