Video xem thêm: [Video news] Lee Seung Gi đánh bại Psy thành “Vua quảng cáo”