Video xem thêm: Nguy cơ TP.HCM sẽ "chìm dần" xuống biển sâu