Video xem thêm: Đáp trả tin đồn thua kém cát-xê đàn em, chỉ 1 câu nói cũng đủ để Xa Thi Mạn chứng minh đẳng cấp "Nhất tỷ" TVB