Video xem thêm: G-Dragon trình diễn Crayon tại SBS Inkigayo