Video xem thêm: Ưng Đại Vệ từ chối hẹn hò với Hoa hậu Châu Á thế giới 2018