Video xem thêm: Zelo (B.A.P) ủng hộ người bạn thân J-Hope (BTS) khi tham gia #IDOLCHALLENGE vô cùng điều luyện