Video xem thêm: SAO VIỆT ĐÁP TRẢ KHI BỊ CHÊ “LÉP”: BẢO THANH CÓ SAO XÀI VẬY, HÒA MINZY LÀ DO NẸP BỚT VÀO