Video xem thêm: Cầu thủ Việt Nam đùa nghịch ở bể bơi