Video xem thêm: Clip: Bảo vệ toà nhà Saigon Times Square "đuổi" người trú mưa ở trung tâm Sài Gòn