Video xem thêm: Đỗ Mỹ Linh, Thanh Tú chia sẻ sau trận Bán Kết