Video xem thêm: Phát hiện bất ngờ từ cặp đôi xác ướp 600 năm tuổi: giải mã lời nguyền chết chóc trong mộ cổ