Video xem thêm: Highlights Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc (ASIAD 18)