Video xem thêm: Highlights hiệp 1: Olympic Việt Nam 0-2 Olympic Hàn Quốc