Video xem thêm: Park Seo Joon và Park Hyungsik "quẩy" cuồng nhiệt tại tại show diễn của BTS như một ARMY chính hiệu