Video xem thêm: Clip: Người phụ nữ trộm túi sách chứa nhiều tài sản của chủ sạp bán rau củ quả