Video xem thêm: Trương Hinh Dư bật khóc trong hạnh phúc khi nói lời thề nguyền trăm năm với chồng quân nhân trong đám cưới