Video xem thêm: Phỏng vấn Miss Supranational Vietnam 2018 - Ngọc Châu