Video xem thêm: Người mẹ nỗ lực cứu mạng con nhỏ trước khi tử vong vì bị thang cuốn nuốt chửng