Video xem thêm: Lê Bình được khán giả thăm tại bệnh viện.