Video xem thêm: Hà Nội xuống đường đi bão ăn mừng U23 Việt Nam