Video xem thêm: Highlight Olympic Việt Nam 1-0 Olympic Syria (ASIAD 2018)