Video xem thêm: Không khí cổ vũ U23 tại SVĐ Hàng Đẫy