Video xem thêm: Phản ứng bất ngờ của Justin Bieber Khi được các A.R.M.Y gợi ý nghe nhạc BTS