Video xem thêm: Anh chàng vỗ béo vợ 120kg để chứng tỏ chung thủy, dân mạng liền mắng "muốn vợ mau chết thì có"