Video xem thêm: Nhói lòng nghe bé trai 9 tuổi kể chuyện nhặt ve chai suốt đêm để có tiền mua thuốc cho mẹ