Video xem thêm: Fan lo lắng khi Jennie tiếp tục bị chấn thương ở chân khi biểu diễn