Video xem thêm: Loạt ảnh nổi bật và xúc động trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm nay