Video xem thêm: Chạy xe giữa lốc xoáy kinh hoàng, người lái xe tải này vẫn sống sót một cách thần kỳ